Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Thu Cũ Đổi Mới

BẢNG GIÁ THU IPHONE


DÒNG MÁYGIÁ THU DỰ KIẾN
IPHONE 14 PROMAX 1TBGIÁ THU TỐT NHẤT: 21.500.000Đ
IPHONE 14 PROMAX 512GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 21.000.000Đ
IPHONE 14 PROMAX 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 20.500.000Đ

IPHONE 14 PROMAX 128GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 19.500.000Đ
IPHONE 14 PRO 1TBGIÁ THU TỐT NHẤT: 19.500.000Đ

IPHONE 14 PRO 512GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 19.000.000Đ
IPHONE 14 PRO 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 18.500.000Đ
IPHONE 14 PRO 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 17.500.000Đ

IPHONE 14 PLUS 512GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 16.000.000Đ
IPHONE 14 PLUS 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 15.500.000Đ
IPHONE 14 PLUS 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 14.500.000Đ

IPHONE 14 512GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 14.500.000Đ

IPHONE 14 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 14.000.000Đ
IPHONE 14 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 13.000.000Đ
IPHONE 13 PROMAX 1TBGIÁ THU TỐT NHẤT: 18.000.000Đ
IPHONE 13 PROMAX 512GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 17.500.000Đ
IPHONE 13 PROMAX 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 17.000.000Đ
IPHONE 13 PROMAX 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 16.000.000Đ
IPHONE 13 PRO 1TBGIÁ THU TỐT NHẤT: 16.000.000Đ
IPHONE 13 PRO 512GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 15.500.000Đ

IPHONE 13 PRO 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 15.000.000Đ

IPHONE 13 PRO 128GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 14.000.000Đ

IPHONE 13 512GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 13.500.000Đ

IPHONE 13 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 13.000.000Đ

IPHONE 13 128GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 12.000.000Đ

IPHONE 12 PROMAX 512GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 13.800.000Đ

IPHONE 12 PROMAX 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 13.300.000Đ

IPHONE 12 PROMAX 128GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 12.500.000Đ

IPHONE 12 PRO 512GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 11.000.000Đ

IPHONE 12 PRO 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 10.500.000Đ

IPHONE 12 PRO 128GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 9.500.000Đ

IPHONE 12 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 8.200.000Đ

IPHONE 12 128GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 7.800.00Đ

IPHONE 12 64GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 7.000.000Đ

IPHONE 11 PROMAX 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 8.700.000Đ

IPHONE 11 PROMAX 64GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 8.000.000Đ

IPHONE 11 PRO 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 7.600.000Đ

IPHONE 11 PRO 64GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 7.000.000Đ

IPHONE 11 128GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 6.000.000Đ

IPHONE 11 64GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 5.500.000Đ

IPHONE XSMAX 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 5.500.000Đ

IPHONE XSMAX 64GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 5.000.000Đ

IPHONE XS 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 4.500.000Đ

IPHONE XS 64GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 4.000.000Đ

IPHONE XR 128GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 4.100.000Đ

IPHONE XR 64GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 3.800.000Đ

IPHONE 8 PLUS 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 3.200.000Đ

IPHONE 8 PLUS 64GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 2.700.000Đ

IPHONE 8 256GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 2.600.000Đ

IPHONE 8 64GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 2.200.000Đ


BẢNG GIÁ THU SAMSUNG


DÒNG MÁYGIÁ THU DỰ KIẾN
Samsung Z Fold4 5G 512GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 18.500.000Đ
Samsung Z Fold4 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 17.500.000Đ
Samsung Z Flip4 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 9.000.000Đ
Samsung Z Flip4 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 8.000.000Đ
Samsung Z Fold3 5G 512GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 13.000.000Đ
Samsung Z Fold3 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 12.000.000Đ
Samsung Z Flip3 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 6.500.000Đ
Samsung Z Flip3 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 6.000.000Đ
Samsung S23 Ultra 5G 1TBGIÁ THU TỐT NHẤT: 18.000.000Đ
Samsung S23 Ultra 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 17.500.000Đ
Samsung S23 Ultra 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 15.500.000Đ
Samsung S23 Plus 5G 512GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 13,500.000Đ
Samsung S23 Plus 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 12.500.000Đ
Samsung S23 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 10.500.000Đ
Samsung S23 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 10.000.000Đ
Samsung S22 Ultra 5G 512GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 12.500.000Đ
Samsung S22 Ultra 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 12.000.000Đ
Samsung S22 Ultra 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 11.500.000Đ
Samsung S22 Plus 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 8.700.000Đ
Samsung S22 Plus 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 8.200.000Đ
Samsung S22 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 8.000.000Đ
Samsung S22 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 7.000.000Đ
Samsung S21 Ultra 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 8.000.000Đ
Samsung S21 Ultra 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 7.500.000Đ
Samsung S21 Plus 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 6.000.000Đ
Samsung S21 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 5.000.000Đ
Samsung S21 FE 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 5.300.000Đ
Samsung S21 FE 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 4.800.000Đ
Samsung S20 Ultra 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 5.800.000Đ
Samsung S20 Ultra 5G 128GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 5.500.000Đ
Samsung S20 FE 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 4.200.000Đ
Samsung Note 20 Ultra 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 8.000.000Đ

Samsung Note 20 Ultra 5G 128GB

GIÁ THU TỐT NHẤT: 7.500.000Đ
Samsung Note 10 Plus 5G 512GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 5.700.000Đ
Samsung Note 10 Plus 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 5.300.000Đ
Samsung Note 10 5G 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 3.800.000Đ
Samsung S10 5GGIÁ THU TỐT NHẤT: 4.000.000Đ
Samsung S10 Plus 256GBGIÁ THU TỐT NHẤT: 3.500.000Đ
Samsung S10GIÁ THU TỐT NHẤT: 3.000.000Đ
Samsung Note 9GIÁ THU TỐT NHẤT: 3.000.000Đ